Menu

Att finna rätt disc

Att välja rätt typ av disc

När man ska välja disc finns det tre steg man behöver fungera över. Det första handlar om att välja rätt disctyp. Om man bara behöver en disc är det klokt att satsa på en midrange men om man vill få ut det mesta av spelet kan man också behöva en driver samt en putt & approach. Midrange är dock en mycket allsidig disc och den kan vanligen användas till de allra flesta kasten som sker på banan.

Steg nummer två går ut på att finna rätt flygegenskaper. Discen måste passa trycket i kastet, och alltså passa hur långt varje spelare kastar. En nybörjare kan ofta behöva en understabil disc och dessa markeras med ett E på sidan. Dessa hjälper en nybörjare att kunna kasta rakt. Om en putter behövs kan också en N-märkt disc fungera. När man blivit mer van kan A-märkta discar fungera. Dessa är överstabila och lite svårare att kasta.

Efter detta bör man också välja märke och plastsort. Ofta erbjuder alla de större märkena relativt lika sortiment. Ofta kan man låta smak, tillgänglighet och tycke bestämma. När det gäller plastsorten är det hållbarheten man betalar för. En dyrare och hållbarare disc behåller sina flygegenskaper längre även om den träffar träd eller annat. Ofta är det vanligt att välja dyrare drivers och billigare putters.

Discens flygegenskaper

När man beskriver hur en disc flyger, eller dess personlighet, finns det fyra olika parametrar som används. Dessa är glide, speed, fade och turn.

Speed

I denna skala mellan 1-15 anges hur bra discen skär genom luften. En putter har ofta speed 1-3, medan en midrange har mellan 4-6. Om man vill ha en snabb disc bör man välja en fairway- eller distance driver. Dessa har mellan 7-9 respektive 10 och uppåt i skalan.

Glide

Denna skala går mellan 1-7 och anger discens glid och svävförmåga. Kupolhöjden och diametern ökar dessa förmågor.

Turn

Denna skala anger hur stor sannolikhet det är att discen viker av åt vänster eller höger i flygbanans början.

Fade

Denna skala anger om en disc har stor benägenhet att falla av åt något håll när farten minskar i slutet av discens flygbana.

Det som många anser är viktigt att tänka på är “turn”. Om discen är överstabil går den åt vänster, och om den är understabil går den åt höger. Om man väljer en stabil disc med värde noll går den rakt. Om en kastare kastar långt, och om det är mycket motvind kommer en disc dra åt höger. Alla discar har dock också egenheten “fade” och det betyder att de faller av åt vänster när farten minskar.

Om man är nybörjare inom sporten eller inte har behov av att kasta mer än 70-80 meter är det ytterst sällan man rekommenderar en överstabil disc. Detta eftersom att den drar mycket åt vänster. Detta betyder att discen saknar fart nog att kunna hålla sig upprätt. Det kan ofta därför vara bra att välja en understabil disc. När man kastar längre eller blivit mer erfaren kan dock en annan disc väljas.