Menu

De grundläggande reglerna

Grundläggande regler

När det gäller discgolf är det en sport som är mycket enkel att lära sig och att ta till sig. Det är också lätt att börja med sporten och ofta kommer man in i reglerna mycket snabbt. Här ska vi presentera de regler som man måste känna till för att kunna spela på hobbynivå.

Hur spelar man?

Spelets mål är att discen ska landa i korgen. Detta med så få kast som möjligt. Allt som oftast lottar man ut startordningen vid det första hålet. När sedan alla har kastat är det alltid den som har sin disc längst från hålet som börjar, oavsett om samma spelare får kasta flera gånger på rad. När man ska göra sitt nästa kast börjar man alltid från den plats där discen sist landat. När alla har landat i målet är det dags att gå vidare till näste hål. Vid detta hål börjar den kastare som fått det bästa resultatet på tidigare hål. Om kastet ligger mer än 10 meter från målet får kastaren kliva över sitt utgångsläge efter det att man släppt discen. Detta kallas för eftersving. Om man som kastare är närmare målet än 10 meter kommer dock kastet att räknas som en putt och en kastare som kliver utanför utgångsläget gör då ett övertramp. Denne kan, vid upprepning riskera att råka ut för ett pliktkast. När det gäller vilken disc som ska användas var är det upp till kastaren. Denne behöver alltså inte använda en distance driver på fairway om denne inte vill.

Alla kast som görs räknas fram till dess att discen har landat i korgen eller målet. När alla spelare har spelat klart sista hålet räknar man ihop alla resultat. Den som har använt minst antal kast när banan är slut har vunnit rundan.

Viktigt att tänka på när man spelar

När man spelar discgolf gäller det att man är noga med att visa hänsyn till andra djur och människor som kan finnas på området. Parker är ofta mycket välbesökta och om det finns minsta risk för att någon kan råka bli träffad av en disc bör man strunta i att kasta.

Man bör också vara medveten om att träd samt grenar och olika buskar är en del av spelet, och fungerar som hinder. Man får inte böja bort eller bryta av dessa. Det undantag som finns är om discen landat under ett träd med låga grenar eller inuti en tät buske. Då kan det vara tillåtet att försiktigt böja bort grenarna tillfälligt för att kunna komma åt att hämta sin kastade disc.

Det är också bra att tänka på att discgolf är ett mycket fridfullt spel. När man spelar är det viktigt att ha roligt och allt går inte ut på att vinna. Många gånger är det inte heller den som kastar längst som vinner. Den fysiska förmågan är därför inte så viktig. På flera banor är hålen mycket tekniskt lagda och då krävs det snarare list än möjlighet att kunna kasta långt för att kunna bli den som kommer i mål med minst antal slag.