Menu

Historik om sporten och information om banan

Discgolfens historia

Victor Malafronte skrev en bok vid namn “The Complete Book of Frisbee” och i denna påstår han att discgolf faktiskt har spelats i flera olika former ända sedan det tidiga 1900-talet. Det finns faktiskt rapporter som visar att ungdomar spelat en variant av sporten redan år 1926. Vid denna tid används burklock att spela med och då kallades sporten Tin Lid Golf. Man anser dock att den moderna tidens discgolf härstammar från år 1960, och då började personer på flera olika platser, helt oberoende av varandra spela organiserat.

Under 1960-talet arbetade en man vid namn Sappenfield som rekreationsledare för ungdomar. Han började under en golfrunda fundera över att det kunde vara roligt att för barn att spela golf fast med en frisbee istället. Han började då ställa upp en bana med träd och stolpar som mål. Här fick barnen prova att spela. Det var dock först år 1975 som den moderna tidens discgolfkorg introducerades på marknaden.

Den allra första banan

År 1970 blev den provisoriska bana Sappenfield satt upp permanent. Det var dock först år 1975 Headrick satte upp en bana med metallkorgar i Oak Grove Park i Pasadena, Kalifornien, USA. Denna park finns fortfarande kvar.

Den första svenska banan

Först i Sverige med att ha en bana för discgolf var Kärsön i Stockholm. Denna bana sattes upp redan år 1979 och då hade den bunkerhål. År 1980 blev banan dock uppgraderad och då började också kedjehål användas där.

Den första tävlingen

Sappenfield kontaktade Wham-O som tillverkade frisbees år 1968 och han förklarade då att han önskade hålla i en tävling. Företaget Wham-O skickade då ut discar och rockringar som användes som mål i tävlingen. Den första professionella tävlingen vid namn Rochester Disc Golf Championship rapporterades dock in år 1970.

Fakta om banan i discgolf

Allt som oftast består en discgolfbana av 18 hål men även banor med 9 och 27 hål förekommer. Ofta kan banan göras svårare av att det är långt mellan hålen. Det kan också finnas olika hinder som buskar, träd, höjdskillnader samt vattendrag som måste passeras. Om det blåser fungerar också vinden som en svårighet. Även underlaget kan ibland vara svårt. Ofta är skog, gräs eller äng vanligt och vid regn kan det vara både blött och halt att spela.

Ofta är banorna gratis att använda men eftersom att sporten blivit mer professionell har också professionella banor dykt upp och dessa kan det ofta kosta att spela på .

Hål eller mål på banan

Ofta kan hålen bestå av utkast och en korg. Ofta är vägen mellan dessa mellan 50-200 meter och detta är spelplanen. Den väg man tänker sig att kasta kallas för fairway och området utanför detta, som ofta har sly, skog och annat kallas ruff. Ofta finns det ingen fast gräns på banan utan det är naturliga inslag som buskar eller skog som ramar in banan och utgör gränsen. Ibland kan dock vattendrag, cykelbanor eller gångstigar också utgöra olika typer av gränser. Som kastare är det viktigt att respektera dessa för att ingen ska bli skadad.