Menu

Så här börjar du

När man börjar spelet startar man alltid från en bestämd plats. Denna markeras med en utkastsplanka. Ofta består denna plats av en ansats av grus, betong eller konstgräs. Om ett andra kast görs markeras alltid läget med en markör (en minidisc) som placeras i framkanten av utkastsplankan sett mot målet. Alla andra spelare bör hålla sig bakom kastaren. När man går vidare till nästa hål räknar man ut kastordningen från det tidigare hålets resultat. Den som har det lägsta antalet kast där startar då.

Spelreglerna i korthet

  • Man lottar kastordningen för det första hålet.
  • Utkastet, eller första kastet, på varje hål sker från utkastsplankan. Man får dock passera över markeringen för utkastet när man har släppt discen.
  • När nästa kast ska göras ställer man sin främsta fot där discen landat.
  • Om kastet är närmare hålet än 10 meter får man inte passera markeringen när discen har kastats.
  • Spelaren som har det lägsta antalet kast inleder kastet på nästa hål.
  • Som spelare får man använda hur många discar som helst på en runda.

Att spela discgolf spontant

Man kan enkelt markera utkast med sprayfärg eller liknande i en park, på en lekplats eller i skogen. Dessutom finns det gott om naturliga utkast som träd, skyltar eller annat. Om det inte är gott om utrymme kan det fungera att använda minidiscar eller frisbees istället eftersom att dessa inte går så långt. Man kan istället för korgar använda naturliga mål som trädstammar eller stenar. Man kan också landa i sandlådor, under skyltar eller använda sig av fotbollsmål. Man kan lätt skapa banor med mellan 3-9 mål. Man kan, om banan är relativt rak, förändra den genom att säga att ett träd ska rundas innan målet kan ladas i med mera. Det gäller dock att se upp när man kastar. Om en annan människa träffas av discen kan denne skadas allvarligt.

Så här kastar du

Ofta är forehand och backhand de vanligaste kasten i denna sport. När man kastar backhand är det viktigt att man kastar med höger hand till vänster om kroppen. Om man är vänsterhänt gör man dock tvärtom, precis som i tennis. När man kastar på detta sätt bör man tänka på att man ska göra som en dragrörelse. Mönstret ska vara ungefär som när man startar gräsklipparen eller drar igång en båt. Man ska också stå med sidan i kastriktningen, och sedan dras armen bakåt, vid kroppens sida. Armrörelsen går därefter rakt framåt. När man kastar ska man slappna av och man bör inte ta i när kastet påbörjas.

I kastet ska man aldrig göra en spinnrörelse där armen och handleden böjs mot bröstet. När man är längst bak i rörelsen ska man aldrig heller titta mot kastets riktning. Då låser man kroppen och det blir svårt eller omöjligt att kunna kasta så långt som behövs.

Som nybörjare kan det vara svårt att veta hur man ska kasta men många gånger finns det erfarna spelare ute som gärna visar hur man gör. Dessutom finns det flera bilder och videor online som visar kastteknik.