Menu

Vad är discgolf och vilka fördelar har sporten?

Vad är egentligen discgolf?

Man kan i princip säga att upplägget inom discgolf är detsamma, eller mycket likt upplägget inom golf. Man använder dock en disc i plast istället för bollar och klubbor. Discarna finns i flera olika viktklasser, platsmaterial, färger och former. Istället för hål i banan finns dock discgolfkorgar, vilka är discens mål.

Den som vinner en runda i discgolf är den som klarat hela banan på ett litet antal kast. Sporten är mycket billig att utöva och detta är en sak som gjort att den mycket snabbt ökar i antal utövare. I princip räcker det med en disc för att kunna spela. Ofta är banorna gratis att låna och många gånger finns de i olika rekreationsområden samt parker.

Just discgolfen som sport utövas som fritidsaktivitet men den kan också spelas på en professionell nivå. Sporten som sådan kombinerar både fysiska och mentala utmaningar men samtidigt bjuder den också in till socialt umgänge under mycket trevliga former. Det är lätt att börja med denna sport, men den är svår att behärska. Det är också lätt att finna platser att spela på och man kan både spela med andra, eller helt på egen hand. Det gör att sporten växer mycket i popularitet. Denna sport är både rolig och mycket utmanande.

Målet med spelet

Det gäller för deltagarna att ta sig från en punkt, som kallas utkast, till en golfkorg som då är mål. Deltagarna ska på denna väg använda sig av så få kast som möjligt och på vägen måste denne ta sig förbi både dammar, buskar, träd och andra hinder. Ofta är vindförhållandena varierande och terrängen kuperad. Det krävs att man vet hur discen flyger, och dessutom måste man ha en bra kastteknik. Målet, eller korgen, är ofta tillverkad i metall och består av en korg med kedjor ovanför. Dessa kedjor gör att discen tappar fart och kan falla ner i korgen.

Kort fakta om banan

Vanligen har banan mellan 9-18 hål och dessa kan vara placerade mellan 60-300 meter från varandra. Detta innebär att hålen är betydligt längre ifrån varandra än vad de är i minigolf men å andra sidan är de närmare varandra än vad hålen är i vanlig golf. Ofta är en deltagares mål att ha mellan två till fem kast per mål, men detta beror på banans svårighet och längd. Ofta kallar man ett idealresultat för par inom discgolfen.

Vad är skillnaden mot frisbeegolf?

Det heter discgolf eftersom att man helt enkelt inte använder sig av en frisbee! Det redskap som används är tungt, kompakt och profilen är låg. Det är inte meningen att man ska fånga dem eller kasta dem till varandra. Discarna är tänka att ha bra precision.

Fördelar med discgolf

  • Denna hobby kan utövas av hela familjen.
  • Det är lätt att komma igång med sporten.
  • Sporten är mycket beroendeframkallande eftersom att den är mycket svår att bemästra men lätt att lära sig.
  • Det är en mycket prisvärd sportanläggning för kommunen att köpa in.
  • Alla kan utöva denna sport, oavsett kön, ålder och hudfärg.